melžimo įrangos kokybės garantija

melžimo įrangos kokybės garantija
melžimo įrangos kokybės garantija statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Melžimo įrangos gamintojo, jo įgaliotojo atstovo ar įrangos platintojo įsipareigojimas be papildomo mokesčio tos įrangos savininkui grąžinti už įrangą arba jos sumontavimą sumokėtą sumą, pakeisti, pataisyti šią įrangą arba kitaip pašalinti jos gamybos ar montavimo trūkumus, jeigu melžimo įranga arba jos sumontavimas neatitinka garantijos dokumentuose ar reklamoje nurodytų sąlygų. ryšiai: susijęs terminasmelžimo įranga susijęs terminasmelžimo įrangos gamintojas susijęs terminasmelžimo įrangos savininkas susijęs terminasmelžimo įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas susijęs terminasmelžimo įrangos platintojas šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Melžimo įrangos tiekimo rinkai, montavimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”